Privacybeleid

Lees hieronder ons Privacybeleid

Onze sterkste punten

  • Dagelijkse communicatie
  • Real time volgen van ploegen
  • Flexibel: snel schakelen tussen locaties
  • Opgeleide deskundigen in huis
  • Veiligheid en kwaliteit voorop
  • Tijdige oplevering conform afspraak
  • Transparante samenwerking
Tel: 03 808 16 23

U kunt deze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Er zijn echter situaties waarin we informatie van u nodig hebben, zodat we bijvoorbeeld met u kunnen corresponderen. We zullen altijd ons best doen om u dit te laten weten voordat we persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens over uw computer opgeslagen in logbestanden. Allereerst zijn deze gegevens uitsluitend bedoeld voor statistische doeleinden. In het geval van misbruik kunnen deze gegevens echter worden gebruikt om uw bezoeken aan de website te controleren of om u toegang tot de website te ontzeggen.

Met uitzondering van speciale omstandigheden (bijvoorbeeld een wettelijke vereiste), zullen verzamelde (persoonlijke) gegevens niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden, inclusief eventuele wijzigingen en typografische fouten. We doen er alles aan om de informatie op deze website zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. Itechs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik, de onvolledigheid of de onjuistheid van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Itechs behoudt zich het recht voor om de website in zijn geheel zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verdere claims te beëindigen. Bovendien is Itechs niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen (schade) die voortvloeien uit de beëindiging van de website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij streven ernaar deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Itechs of bij derden die gemachtigd zijn om dit (beeld) materiaal aan Itechs ter beschikking te stellen. Duplicatie in welke vorm dan ook is alleen toegestaan ​​na voorafgaande goedkeuring door  Itechs.

Offerteaanvraag

Laat uw gegevens achter voor een gratis offerte binnen 48 uur.

Met een offerte weet u waar u aan toe bent. Ja! Ik will een offerte
.